Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

rys biograficzny

Adam Krzysztof Struzik (ur. 1 stycznia 1957 roku w Kutnie) – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Działalność zawodowa i społeczna
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1990-1997 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność polityczna
Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).
Senator RP w latach 1991-2001. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.
W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Działalność samorządowa
W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.
Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii).

Odznaczenia i wyróżnienia
Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.:

 • odznaczeniem „Polonia Mater Nostra Est” (Polska jest naszą matką), przyznanym za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną (2011 r.);
 • Medalem Zygmunta Jana Rumla za patriotyczną postawę oraz zasługi na rzecz utrwalania prawdy historycznej i pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej kresów wschodnich (2011 r.);
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,za wybitne zasługi w działalności na rzecz  społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej (2010);
 • Medalem – nagrodą im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (2009 r.);
 • Medalem od Polskiego Związku Głuchych za szczególne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych (2009 r.);
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Policji (2008 r.);
 • Złotą koniczynką – odznaczeniem ruchu ludowego (2008 r.);
 • Odznaką Honorową PCK II stopnia (2006 r.);
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP (2006 r.);
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.);
 • Wielkim Orderem Świętego Zygmunta, przyznanym przez Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego(2004 r.);
 • Orderem „Meritus Patriae” przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” za doprowadzenie do odzyskania i restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie i zainicjowanie powstania Domu Polonii w Wilnie (2004 r.);
 • Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa, najwyższym odznaczeniem ruchu ludowego (1998 r.).

Został także uhonorowany wieloma odznaczeniami zagranicznymi, m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda – najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla kraju (2009 r.);
 • Specjalnym Odznaczeniem Gubernatora Obwodu Moskiewskiego Federacji Rosyjskiej Borysa Gromowa za olbrzymi wkład w rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą między obwodem moskiewskim i województwem mazowieckim (2008 r.);
 • Orderem Wolności Republiki Francuskiej – De GRAND Officier de L’Ordre National du Merite (1996 r.);
 • Orderem Honoru przez prezydenta Grecji K. Stefanopulosa (1996 r.).

Władze Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej przyznały Adamowi Struzikowi honorowy tytuł profesora spraw międzynarodowych. Otrzymał także nagrodę środowiska samorządowego „Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa” (2007 r.), nagrodę w kategorii „Najbardziej Podziwianego Marszałka Województwa” w ramach „Dni Samorządu – Innowator 2008”, nagrodę w kategorii „Człowiek Polskiego Samorządu” (2008 r.).

Został także wyróżniony tytułem „Przyjazny Przedsiębiorcom”, nadanym przez Radę i Zarząd Związku Pracodawców Warszawy (2007 r.).

Jest również finalistą IV edycji konkursu „Znakomity Przywódca”  (2010 r.) – nagrodę przyznał Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Konkurs, zgodnie z założeniami organizatorów, promuje menadżerów, który swoją pracą przyczyniają się do sprawnego zarządzania firmą, urzędem czy zakładem pracy.

Ponadto marszałkowi Adamowi Struzikowi nadano tytuły Honorowego Obywatela: gminy Zawidz (1999 r.), Długosiodła (2006 r.), Radzymina (2006 r.), Drobina (2006 r.), gminy Zaręby Kościelne (2008r.), gminy Szczutowo (2008 r.), Nowego Dworu Mazowieckiego (2009 r.), Nowego Miasta nad Pilicą (2010 r.) oraz gminy Mochowo (2010 r.).

Życie prywatne
Żonaty, ma dwoje dzieci.